Leczenie uzależnienia od akoholu

Uzależnienie od alkoholu jest jednym z częściej występujących uzależnień. Występuje on w różnorodnych stadiach zaawansowania, poczynając od bardzo lekkiego, na silnym kończąc. W zależności od stopnia uzależnienia, wyróżnić można kilka różnych form leczenia pacjentów. Najczęstszą formą leczenia osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności osób uzależnionych psychicznie, jest podjęcie terapii z udziałem psychoterapeuty.

Ta forma leczenia może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest terapia indywidualna, podczas której terapeuta rozmawia w cztery oczy z pacjentem o jego problemie. Drugą możliwością jest terapia grupowa, podczas której grupa osób uzależnionych wymienia między sobą swoje doświadczenia. W przypadku silnego psychicznego i fizycznego uzależnienia od alkoholu, najczęściej wykorzystywaną terapią, jest terapia farmakologiczna przeprowadzana na oddziale zamkniętym.

W takim przypadku jest to najwłaściwsza i zarazem najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza forma leczenia silnego uzależnienia od alkoholu.