Skuteczna terapia uzależnienia

W terapii leczenia uzależnienia, zdecydowanie mniej ważna jest jej forma. Najważniejsze jest to, aby była ona skuteczna. W zależności od indywidualnych preferencji osób uzależnionych, skuteczna może być zarówno terapia grupowa, indywidualna, jak i ta prowadzona online.

Bardzo ważny jest również sposób prowadzenia terapii i podejście samego prowadzącego, który powinien nieustannie motywować swoich pacjentów. Skuteczna terapia leczenia uzależnienia powinna być wobec tego motywująca. Powinna nieustannie prowadzić do umocnienia przekonania jej uczestników, o tym, że terapia i walka z uzależnieniem jest najwłaściwszą drogą.

Ponadto terapia powinna dawać osobom uzależnionym siłę do stawiania czoła kolejnym wyzwaniom. Powinna uczyć tego, jak na nowo odnaleźć się w rzeczywistości i życiu społecznym. Powinna przedstawiać pozytywne strony wyjścia z uzależnienia oraz negatywne strony w przypadku powrotu do niego.

Powinna być ucząca i powinna wpływać na świadomość uczestników o samym uzależnieniu i jego przykrych skutkach.