Terapia online

Coraz częstszą formą terapii uzależnień, są terapie prowadzone online. I pomimo tego, że świat i technologie ulegają znacznemu rozwojowi, nie wszyscy specjaliści są zgodni co do skuteczności leczenia uzależnienia na odległość.

Jedni uważają, że terapia online może przynieść oczekiwane rezultaty, inni są zdania, że jest to zwyczajne marnotrawstwo czasu. Z pewnością w opinii i jednych i drugich można doszukać się prawdy, jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że nawet gdyby terapia uzależnienia prowadzona online, miała pomóc wyłącznie jednej osobie, to zdecydowanie jest tego warta.

Terapie leczenia uzależnienia online dedykowane są przede wszystkim osobom zajmującym wysokie stanowiska. Osobom, których kariera sprowadziła na drogę alkoholu i narkotyków.

Osobom, które chcą pozostać anonimowe. Wreszcie i co najważniejsze, terapia leczenia uzależnienia prowadzona na odległość, jest dedykowana przede wszystkim osobom, które są świadome swojego uzależnienia.

Są świadome tego, że mają problem. Osobom, które chcą się leczyć, jednak potrzebują pomocy.